Právě řešíme: 

    
 

Testování přípravků

  

    Na základě poptávky uživatelů či zadání výrobců a dovozců přípravků na ochranu rostlin provádíme ověřování a vývoj technologií při uskutečňování ochrany lesa, lesních školek, plantáží, sadů a vinic. Cílem je ověřit vlastnosti přípravků, pomocných látek, aplikační techniky i konvenčních způsobů ochrany lesa. V rámci této činnosti jsou posuzovány parametry účinnosti, vztahů k životnímu prostředí a dále efektivnost a rentabilita, pracovní a technologická náročnost vybraných technologií. Předmětem naší činnosti je dále nezávislé posuzování škod vzniklých při činnostech spojených s ochranářskými opatřeními proti nežádoucím škůdcům v lesích. V rámci této činnosti naše společnost spolupracuje např. s MZe ČR – odvětvím LH., podnikem Lesy České republiky s.p., podnikem Vojenské lesy a statky s.p., Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, Mendelovou zemědělskou a lesnickou universitou v Brně, řadou soukromých vlastníků a obhospodařovatelů lesa.