Poradenství

    

    Nejlepším způsobem, jak pomáhat lesním hospodářům při vhodném výběru přípravků na ochranu lesa, je provádět instruktáže a školení přímo v terénu se zaměřením na vybranou problematiku. Zde je možné jak teoreticky projektovat plán ochrany, tak předvést správné zásady účinného a efektivního opatření proti nežádoucím škůdcům. Naším cílem je, aby provádění ochranářských zákroků a opatření vycházela ze zásad šetrného způsobu hospodaření v lesích, založených zejména na účelnou prevenci předcházení zbytečných škod způsobených biotickými i abiotickými činiteli. Upřednostňujeme preventivní zásahy, které napomáhají omezovat masivní a mnohdy finančně náročné použití akutních opatření. V našich doporučení se snažíme doporučovat kombinaci jednotlivých chemických, mechanických, biologických ale mnohdy i zcela konvenčních metod práce. Snažíme se prosazovat co možná nejšetrnější, přírodě bližší technologie za předpokladu odpovídající účinnosti. V této souvislosti si Vám dovolujeme nabídnout spolupráci v rámci níže uvedených služeb lesnické veřejnosti

 

Školení v oblasti ochrany lesa zaměřená na:

  • optimalizaci výběru vhodné technologie při předcházení a snižování škod způsobených biotickými činiteli v lesích
  • ekonomické technické a technologické posouzení opatření proti škůdcům
  • přípravky a prostředky na ochranu lesa
  • platná legislativa

 

Odborné semináře na téma:

  • ochrana lesa a prevence proti škodám jednotlivými druhy škůdců v oblasti lesního hospodářství

 

Praktické ukázky a školení pracovníků:

  • technologické a aplikační zásady při použití přípravků na ochranu lesa
  • demonstrační ukázky účinnosti vybraných přípravků na ochranu lesa

 

    Poradenská činnost v oblasti ochrany lesa je účtována v rámci platných ceníků. Programy jednotlivých školení, seminářů a praktických ukázek je možné volit individuálně na základě přání zákazníků. Dále jsou naši pracovníci připraveni odpovědět Vaše dotazy, týkající se problematiky ochrany lesa, provádíme školení a instruktáže technických pracovníků i pracovních čet. Vyhotovíme Vám návrhy projektů obraných opatření a zajistíme konzultace v oblasti ochrany lesa.

 


Poradenské služby po telefonu: INFO-LINE L.E.S. CR

  • Ing. Martina Nováková + 420 603 100 852 (ochrana lesa, pomocné prostředky, spotřební materiál, individuální ochrany, pletiva, ochranné pomůcky, lesnické nářadí)
  • Ing. Petr Vovesný +420 603 520 666 (ochrana lesa, herbicidy, repelenty, rodenticidy, barvy)
  • Ing. Roman Krejčíř +420 603 434 959 (ochrana lesa, lesní školky, feromony, insekticidy, fungicidy, hmyz, houby)

 

Poradenství v ochraně lesa