VÚLHM Jíloviště - Strnady

VÚLHM Jíloviště - Strnady

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti je resortním lesnickým výzkumným ústavem.Rozhodující podíl činnosti tvoří řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních a výzkumných činností pro státní správu a vlastníky lesů všech kategorií...