Speciální postřikovač určený pro práci v lesních porostech a k asanaci skládek dřevní hmoty.

25.02.2020 10:29