POZVÁNKA DemoTour Imants - Kubota

09.09.2021 08:51

 Pozvánka + přihláška na Demotour Imants - Kubota 2021.pdf (2,9 MB)

Vážení kolegové,

v poslední době se čím dál více projevuje potřeba intenzifikace a zefektivnění výroby zemědělských produktů. Do ceny zemědělských výrobků se odráží nejen náklady vynaložené přímo na výrobu a pěstování dané komodity, ale i vedlejší náklady spojené s vyššími nároky na udržení odpovídající kvality půdy a prostředí. To vše za výrazně nižších nákladů a režie spojené s klasickou orbou a následnou úpravou půdy pro založení nových porostů.

Přicházíme s technologií rýčového zpracování půdy, které zajišťuje odpovídající přípravu půdy pro výsadbu a výsev plodin. Vše je prováděno pouze jedním pojezdem bez efektu utužení půdního profilu několika pojezdy po plochách. Hloubku zpracování půdy je možné nastavit volbou odpovídajícího stroje event i v agregaci s podrývacími háky a zařízením určeným pro odpovídající úpravu povrchu půdy pro následné operace jako např. setí nebo výsadbu plodin.

V přiloženém letáku najdete přehled jednotlivých strojů a schéma principu práce rýčového stroje, jehož největší výhodou je mimo ekonomického přínosu optimálně zpracovaná půda. Takto připravená půda vykazuje odpovídající strukturu v celém svém profilu, prostupnost pro povrchovou vláhu, tedy optimální vláhové poměry. Stroj je vhodný i pro zapravení zeleného hnojení a v agregaci se secím strojem je možné v jedné operaci provést přípravu půdy včetně založení porostů nových.

Tento efekt využívají zejména pěstitelé speciálních plodin, mezi něž patří i zelenina a dlouholeté zkušenosti nejen z Holandska výše uvedené benefity potvrzují. Zájem o stroje již projevují i významní pěstitelé zeleniny v ČR, proto jsme pro Vás připravili sérii ukázek, která se bude konat na vybraných zelinářských podnicích v měsíci září v následujících termínech:

20.09. Brno  Tuřany

21.09. Hradec Králové

22.09.  dopoledne Semice    

22.09. odpoledne Všetaty Čečelice    

23.09. Okna u Litoměřic