Storanet možnosti použití

Insekticidní síť Storanet k odchytu a hubení kůrovce má v roce 2019 výjimku pro neprofesionální uživatele.

29.05.2019 10:28

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku
na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), tímto


povoluje
 

podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (dále jen „nařízení ES“) omezené a kontrolované použití přípravku na ochranu rostlin Storanet (evid. č.: 4977-0) neprofesionálními uživateli...

 Storanet Narizeni UKZUZ vyjimka na120 dnů.pdf

 Storanet etiketa.pdf

 BL Storanet.pdf

 BASF Storanet příručka k instalaci LES CR.pdf (1,4 MB)

Objednávka přes e-shop: zde!