Svodnice vody VIA AQUA

03.08.2011 13:51

Naše společnost nabízí za velmi výhodných podmínek kvalitní české svodnice vody VIAQUA:

Svodnice na lesní cestě.

  • ocelové svodnice jsou ideálním opatřením v protierozní ochraně lesních a polních cest, účelových a místních komunikací, cyklostezek, turistických cest, spolehlivě odvádí dešťové srážky i vodu z tajícího sněhu mimo komunikaci a tím výrazně prodlužují její životnost
  • svodnice umožňují bezproblémový provoz veškerých dopravních prostředků, jsou vyráběny ve dvou typech podle šířky žlabu a v několika variantách pro různé konstrukční situace a požadavky zákazníků (možnost kombinace všech variant)
  • instalaci provádíme vždy již nad místem, kde se začínají negativně projevovat srážkové vody, svodnice pokládáme pod úhlem 30 až 45 stupňů k ose cesty, na což potřebujeme svodnici o cca 2 m delší než je šířka cesty
  • ke svodnicím je vydáno prohlášení o shodě a atest státní zkušebny
  • podrodbnosti naleznete v novém letáku zde: L.E.S. CR leták svodnice 2011.pdf (1,4 MB)

Zapsal: Roman Krejčíř, L.E.S. CR spol. s r.o.