Jsme autorizovaným subjektem provádějící školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

09.01.2013 10:24

Rádi bychom Vás informovali, že naše společnost L.E.S. CR spol. s r.o. získala od Mze pověření na provádění školení v souladu s ustanovením zákona č.199/2012 sb. ze dne 1.7.2012 par. 86 odst.1  o nakládání s přípravky. Naše společnost se dlouhodobě zabývá odbornými školením a poradenstvím v oblasti ochrany lesa. Vzhledem k již tradiční spolupráci jsme připraveni pro Vaše zaměstnance školení zajistit za příznivých finančních podmínek, v souladu se zněním prováděcích předpisů a zároveň se zaměřením na problematiku aktuální v tom daném regionu Vašeho působení.