Jarní nabídka nejúčinnějšího pachového repelentu proti okusu lesních, okrasných a ovocných dřevin

17.03.2016 05:19

- dávka repelentu Trico při aplikaci postřikem na lesní dřeviny je cca 2,5 až 3 l/ 1000 ks sazenic, což představuje cca 0,5 až 0,6 Kč/ sazenici

- pro bližší informace o podrobnostech aplikace repelentu kontakt: zde

 

 L.E.S. CR Repelent Trico 2016.pdf (1,2 MB)