Forester - náhrada insekticidů Cyper 10 EM a Cyples

20.04.2011 10:53

Od dnešního dne uvádíme na trh nový insekticidní přípravek s ú.l. cypermethrin a s obchodním názvem Forester. Obsah ú.l.  je 100 g/l, je tedy shodný jako u dobře známých přípravků Cyper 10 EM a Cyples (oba jsou v režimu do spotřebování zásob do 28.2. 2012). Používání přípravku Forester je v ČR povoleno prozatím do 28.2. 2018. Jedná se tedy o preparát s delší perspektivou v lesním hospodářství. Tento přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Forester působí na hmyz kontaktně a požerově, délka účinku je až 10 týdnů. Způsob aplikace je totožný jako u běžně používaných přípravků, rovněž je možné jej dobarvit barvivem Scolycid C či použít tank-mix se všemi registrovanými smáčedly. Výhodou je rovněž jeho formulace EW tzn. olej ve vodě.

Rozsah registrace v LH:

  •  lýkožrout smrkovým a ostatní kůrovci – koncentrace 1% (objem jíchy 5l/m3)
  •  klikoroh borový- koncentrace 2% (10-20 ml jíchy/sazenici)

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Roman Krejčíř, L.E.S. CR, spol. s r.o